Chăn nuôi sẽ chiếm hơn 40% sản lượng nông nghiệp

Gốc
Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020 được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt ngày 16/1 đặt mục tiêu tăng tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp lên mức trên 42%.

Tin nóng

Tin mới