Với thành tích xuất sắc nhất so với các đồng đội ở ba chặng đua trước, Nguyễn Thị Đông đã về thứ hai ở chặng đua Mumbai (diễn ra ngày 18.1) với thời gian 3:07:21.