Chàng Tor nổi giận

Gốc
[VTC News] - Bạn sẽ vào vai chàng Tor hiền lành, chất phác trên hành tinh Martian thanh bình. Nhưng một ngày kia, Martian bị xâm chiếm, và Tor phải đứng lên!

Hoàng Ngọc

Tin nóng

Tin mới