Thời điểm này, nhiều DN đã công bố mức thưởng Tết cho cán bộ công nhân viên, có nơi thưởng tới vài chục triệu đồng, nơi thì 5-7 triệu đồng...