Chào bán cổ phiếu của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế

Gốc
(HNM) - Ngày 9-10, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo Thế giới và Việt Nam đã họp báo về Hội thảo quốc tế niêm yết, chào bán chứng khoán của doanh nghiệp (DN) Việt Nam trên thị trường quốc tê do Sở Giao dịch chứng khoán Xin-ga-po và Đại sứ quán Việt Nam tại Xin-ga-po phối hợp tổ chức.

Tin nóng

Tin mới