(HHT_Online) “Một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu”. Sư Tử càng tỏ ra mình khiêm tốn bao nhiêu thì bạn bè lại càng nể phục bạn hơn bấy nhiêu.