Ngày mai 28.3, tại đô thị cổ sẽ diễn ra lễ công bố quyết định nâng thị xã Hội An lên cấp thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Nam. Xin chào thành phố di sản, chào những con người Hội An sáng tạo và cần mẫn giữ gìn văn hóa phố cổ.