Chấp nhận mất 15 tỷ vì tiếc… 2,8 tỷ đồng

Gốc
Bốn trạm quan trắc môi trường 15 tỷ đồng bị bỏ không vì không được đầu tư 2,8 tỷ mỗi năm cho việc vận hành.

Tin nóng

Tin mới