Chấp thuận cho Sacombank tăng vốn lên 9,179 tỷ đồng

Gốc
(Vietstock) - Ngày 28/5/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank (HOSE: STB) tăng vốn điều lệ từ 6,700.58 tỷ đồng lên 9,179.48 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Sacombank thông qua ngày 15/3/2010.

NHNN cũng yêu cầu Sacombank bổ sung hồ sơ cho NHNN theo văn bản cam kết số 117/CV-HĐQT ngày 13/4/2010 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank. Bên cạnh đó, Sacombank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý và chế độ báo cáo liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Văn bản này có hiệu lực trong 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ của Sacombank không hoàn tất được trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông Sacombank thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Tin nóng

Tin mới