Theo báo cáo của Hiệp hội Cà phê - ca cao Việt Nam, trong 6 tháng, tính từ tháng 3/2007, cà phê có nguồn gốc từ Việt Nam bị thải loại chiếm tới 88% tổng số cà phê bị thải loại của thế giới, tăng 19% so với 6 tháng trước đó.