Chất lượng không khí sáng 7/10: TP.HCM trung bình, Hà Nội kém

Gốc
Chất lượng không khí thủ đô sáng 7/10 đã cải thiện, nhưng chưa đạt được mức tốt.

Minh Hồng - Sơn Hà