Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chất lượng trường đại học: 5 năm kiểm định 1 lần

Gốc

Bộ GD-ĐT vừa công bố rộng rãi dự thảo quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục tại các trường ĐH, CĐ và trung cấp chuyên nghiệp trong cả nước.

Theo dự thảo, các trường ĐH, CĐ và trung cấp chuyên nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, có trách nhiệm giữ gìn và phát huy kết quả kiểm định chất lượng giáo dục đã được công nhận trong toàn bộ thời hạn có giá trị của Giấy chứng nhận. Nếu không đảm bảo chất lượng so với kết quả đã được công nhận thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị khiển trách, cảnh cáo hoặc thu hồi.

Các trường không đảm bảo chất lượng giáo dục có thể bị thu hồi Giấy chứng nhận - Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Để được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, cấp giấy chứng nhận kiểm định, dự thảo nêu rõ cơ sở giáo dục phải đáp ứng các điều kiện: Có ít nhất một khóa sinh viên tốt nghiệp; đã được đánh giá ngoài và có văn bản đề nghị tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục công khai kết quả đánh giá ngoài, xem xét công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; có ít nhất 80% số tiêu chí đạt yêu cầu theo kết quả đánh giá chất lượng giáo dục của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục.

Cơ sở giáo dục khi nhận được Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục phải công bố trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày ký.

Dự thảo quy định trách nhiệm của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, đó là phải công bố công khai kết quả đánh giá ngoài, nội dung nghị quyết và kiến nghị của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục trên trang thông tin điện tử của mình, chậm nhất 5 ngày làm việc sau khi cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho các cơ sở giáo dục.

Ngoài ra, dự thảo lần này còn có một nội dung quan trọng là công tác kiểm định chất lượng giáo dục sẽ tổ chức theo chu kỳ 5 năm/lần.

Minh Thắng

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/Detail.aspx?ArticleID=2827