Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chất lượng vàng nữ trang, ai quản lý ?

Hiện nay, tiêu chuẩn vàng nữ trang trên thị trường chưa có sự thống nhất, các doanh nghiệp tự xây dựng chất lượng hàng hóa và tự chịu trách nhiệm về chất lượng vàng l Trên thị trường, trừ một số tiệm vàng có tên tuổi, còn lại đều bán vàng nữ trang dưới tuổi đóng dấu

Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/thi-truong/230126.asp