Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chất vấn về trách nhiệm của các “tư lệnh”

Gốc

Chúng ta kiểm soát ra sao mà để cho con voi chui lọt lỗ kim? Đã có quy chế trách nhiệm thì phải cố gắng mổ xẻ.

Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/226085.asp