Chật vật vay vốn nước ngoài

Gốc
Theo dự báo của một số ngân hàng nước ngoài, từ nay đến năm 2015, VN cần huy động nguồn vốn cho tăng trưởng khoảng 30-50 tỉ USD. Trước yêu cầu này, do nguồn lực trong nước có hạn, doanh nghiệp VN buộc phải huy động thêm vốn trên thị trường tài chính quốc tế

Tin nóng

Tin mới