TT - Giữa lúc giá nhiều loại gạo thế giới đang đua tới mốc 1.000 USD/tấn, chính phủ các nước châu Á cũng đang tăng cường biện pháp nhằm đối phó với cuộc "khủng hoảng lương thực" đang dần thành hình. Việc khôi phục các cánh đồng trồng lúa, nâng cao sản lượng được xem là các giải pháp căn cơ.