Châu Á siết chặt an ninh năng lượng

Đến năm 2010, châu Á sẽ trở thành trung tâm tiêu thụ dầu mỏ của thế giới, thay thế Bắc Mỹ...

Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=99&home=detail&id=f2dff22c3025c3&page=category