Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Châu Âu: 10 năm - 2 cuộc khủng hoảng

Gốc

VIT- Khủng hoảng hiện thời tại Nam Ossetia thực chất không có gì giống với cuộc Chiến tranh Lạnh. Để hiểu rõ bản chất của cuộc khủng hoảng này, cần phải gắn kết những quyết định từ các bên liên quan trong suốt 10 năm qua.

Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quocte/51471/default.aspx