Theo Bloomberg, tối 28-9, chính phủ Bỉ, Lúc-xăm-bua và Hà Lan đã nhất trí bỏ ra 11,2 tỉ ơ-rô (tương đương 16,4 tỉ USD) để cứu ngân hàng lớn nhất Bỉ là Fortis...