Châu Âu hối thúc Iran không đưa ra yêu cầu ngoài phạm vi JCPOA

Ngày 5/8, Anh, Pháp và Đức đã kêu gọi Iran không đưa ra những yêu cầu phi thực tế trong các cuộc đàm phán nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015, có tên gọi Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện JCPOA. Lời kêu gọi được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận trên được nối lại sau nhiều tháng đình trệ.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/chau-au-hoi-thuc-iran-khong-dua-ra-yeu-cau-ngoai-pham-vi-jcpoa-48397.htm