ICTnews – “Chúng tôi đã trông đợi một sự hợp tác tự nguyện nhưng sự nhẫn nại của chúng tôi không phải là vô hạn”, một quan chức châu Âu nói.