Châu Âu vẫn tự do mậu dịch hơn Mỹ

(CATP) Theo cuộc thăm dò của Thái độ toàn cầu do Viện Pew tiến hành, chỉ có 35% người Mỹ đồng ý rằng mậu dịch là điều tốt cho đất nước họ, một tỉ lệ đã giảm so với 78% năm 2002. Tương phản với những con số ghi nhận...

Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/2008/12/20081229.35894.html