Thị trường tài chính-chứng khoán VN đang trong giai đoạn đầy khó khăn.  Nhưng, những giải pháp công nghệ dành cho hai lĩnh vực trên lại đang được các tập đoàn, Cty trong và ngoài nước xúc tiến đưa ra thị trường một cách mạnh mẽ.