Phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị đã tiếp cận hiện trường vụ cháy khu dân cư ở Phnom Penh (sáng 11.4). 400 căn nhà bị thiêu trụi, trên 520 gia đình gồm hơn 1.000 nhân khẩu, trong đó có khá nhiều gia đình người Việt, lâm cảnh màn trời chiếu đất.