Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cháy mãi ngọn lửa thanh niên xung phong

Truyền Hình Thông Tấn
VNEWS
Gốc

Chiến tranh lùi xa, thế hệ những thanh niên xung phon gngafy ấy nay đã bạc trắng mái đầu thế nhưng trong họ, dòng nhiệt huyết sôi sục của những tháng ngày ấy vẫn như mới ngày hôm qua.