Cháy ở dự án hóa dầu Long Sơn

Chiều nay 10/9, Dự án hóa dầu Long Sơn, TP Vũng Tàu đã gặp sự cố cháy trong lúc nhà thầu vận hành thử nghiệm dự án.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/chay-o-du-an-hoa-dau-long-son-52339.htm