(HNMO)-CHDCND Triều Tiên đã trục xuất hầu hết các quản lý người Hàn Quốc tại một khu công nghiệp chung tại biên giới nước này, nơi từng được xem là biểu tượng của sự hòa giải dân tộc hai miền Triều Tiên.