TTXVN tại Nhật Bản ngày 12-4 cho biết, CHDCND Triều Tiên đã từ chối công khai tất cả các cơ sở hạt nhân của mình, ngoài cơ sở hạt nhân Dông-piên, với lý do điều này là không cần thiết vì họ đã công bố tất cả các cơ sở hạt nhân cho Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) trong những năm 1990.