Chế biến lâm sản gây ô nhiễm sông Mã

Gốc
(PL)- Thời gian qua, người dân bản Cỗi, xã Xuân Phú, huyện Quan Hóa (tỉnh Thanh Hóa) phản ánh cơ sở chế biến lâm sản Hợp Phát thường xuyên xả các loại phế phẩm, nước thải xuống sông Mã.

Ngoài ra, cơ sở này còn thải khói nhiều giờ trong ngày, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Ngày 20-10, Chủ tịch UBND xã Xuân Phú Nguyễn Xuân Tới cho biết: “Xã hiện có năm cơ sở, nhà máy chế biến lâm sản. Chính quyền xã thường xuyên kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở này và đặc biệt nghiêm cấm việc xả nước thải và các phế phẩm ra sông Mã. Vừa qua, huyện Quan Hóa đã xử phạt hai cơ sở gây ô nhiễm môi trường, trong đó có cơ sở Hợp Phát”.

Tin nóng

Tin mới