Chế biến XNK Nông sản Thực phẩm Đồng Nai: 3 nhà đầu tư đăng ký mua hơn 5.5 triệu cp IPO

Gốc
Công ty Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai vừa thông báo đã có 1 cá nhân và 2 tổ chức đầu tư đăng ký tham gia đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng với số lượng đăng ký mua đạt trên 5 triệu cp.

Tổng số nhà đầu tư tham gia: 03 nhà đầu tư

- Cá nhân trong nước:

01 NĐT

- Cá nhân nước ngoài:

0

- Tổ chức trong nước:

02 NĐT

- Tổ chức nước ngoài:

0

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký: 5.500.800 CP

- Cá nhân trong nước:

800 CP

- Cá nhân nước ngoài:

0

- Tổ chức trong nước:

5.500.000 CP

- Tổ chức nước ngoài:

0

HOSE

Tin nóng

Tin mới