Minh Hà, Thủy Anh, ca sĩ Kiwi Ngô Mai Trang và Á hậu Diễm Trang đều chú trọng chế độ ăn đủ dinh dưỡng nhưng không làm mẹ "phát phì" trong suốt thời gian thai kỳ.

Phương Anh - Hoàng Hiệp