Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án

Gốc

ND - Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp đã ra Thông tư liên tịch số 68/2008 hướng dẫn: Người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án phải nộp phí thi hành án đối với khoản thi hành án có giá ngạch tính trên giá trị tài sản hoặc số tiền mà người đó thực nhận.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=127540&sub=67&top=40