Chế độ tiếp khách VIP: Ở khách sạn 5,5 triệu đồng/ngày

Gốc
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.

Thông tư này quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách Nhà nước hỗ trợ.

Chi tặng hoa tối đa 500.000 đồng/người

Theo dự thảo, việc chi tặng hoa cho thành viên đoàn đối với khách hạng đặc biệt và khách hạng A; trưởng đoàn và đoàn viên là nữ đối với khách hạng B; trưởng đoàn là nữ đối với khách hạng C tối đa 500.000 đồng/1 người.

Việc chi thuê phòng chờ tại sân bay sẽ áp dụng đối với khách hạng đặc biệt, khách hạng A và khách hạng B, thanh toán theo hóa đơn thu tiền của đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ tại sân bay.

Ảnh minh họa.

Tiêu chuẩn ăn, chỗ ở cho khách đặc biệt do thủ trưởng cơ quan phê duyệt

Dự thảo quy định rõ, với khách hạng đặc biệt, tiêu chuẩn ăn hàng ngày (bao gồm 2 bữa trưa, tối), thuê phòng ở khách sạn do thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đón tiếp phê duyệt.

Với đoàn là khách hạng A, trưởng đoàn, mức chi tối đa là 5,5 triệu đồng/người/ngày; với phó đoàn tối đa là 4,5 triệu đồng/người/ngày và tối đa 3,5 triệu đồng/người/ngày với đoàn viên.

Với khách hạng B, áp dụng chi tối đa cho trưởng đoàn, phó đoàn là 4,5 triệu đồng/người/ngày; đoàn viên là 2,8 triệu đồng/người/ngày.

Với đoàn khách hạng C, trưởng đoàn được chi tối đa 2,8 triệu đồng/người/ngày; đoàn viên tối đa 2 triệu đồng/người/ngày.

Với khách mời quốc tế khách, mức tối đa là 800.000 đồng/người/ngày. Giá thuê phòng đã bao gồm cả bữa ăn sáng.

Về tiêu chuẩn ăn hàng ngày, với đoàn khách hạng A là tối đa 1,2 triệu đồng/ngày/người; khách hạng B tối đa là 900.000 đồng/ngày/người; khách hạng C là 700.000 đồng/ngày/người và tối đa 500.000 đồng/ngày/người với khách mời quốc tế khác (bao gồm cả tiền đồ uống rượu, bia, nước uống sản xuất tại Việt Nam).

Ngoài ra, dự thảo cũng yêu cầu quà tặng cho các đoàn khách nước ngoài là sản phẩm do Việt Nam sản xuất và thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc, mức chi dao động từ 400.000-1,3 triệu đồng/người tùy thuộc đoàn khách.

Đối với khách trong nước, mức chi mời cơm là 300.000 đồng/suất và giải khát là 30.000 đồng/buổi (nửa ngày)/người.

Mỗi đoàn khách được tổ chức chiêu đãi một lần

Dự thảo nêu rõ, với khách hạng A, B, C, mỗi đoàn khách được tổ chức chiêu đãi một lần với mức chi chiêu đãi khách tối đa không vượt quá mức tiền ăn một ngày của khách, áp dụng cho cả đại biểu và phiên dịch phía Việt Nam tham gia tiếp khách.

Theo dự thảo, Thông tư này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2018, các nội dung áp dụng từ năm ngân sách 2018.