- Ai dám bảo giá vaccine xứ mình mắc mỏ? Mặc dù giá có tăng khoảng 20%, thậm chí có loại 100% thì nó vẫn rẻ hơn nước ngoài - một vị giám đốc công ty vaccine đã nói vậy.