Giá chào bán 14.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến CTB thu được 10,4 tỷ đồng.

Nhằm tăng vốn điều lệ, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương ( CTB ) vừa quyết định phát hành thêm 742.084 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Dự kiến CTB sẽ phát hành số cổ phiếu này trong khoảng thời gian từ quý IV/2014 đến quý I/2015 với giá chào bán 14.000 đồng/cổ phiếu.

Lượng cổ phiếu phát hành thêm này chiếm 26,9% tổng số cổ phiếu CTB hiện có, nâng số lượng cổ phiếu từ gần 2,8 triệu cổ phiếu tăng lên 3,5 triệu cổ phiếu.

Tỷ lệ phát hành là 1000:269, nghĩa là cổ đông sở hữu 1000 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua thêm 269 cổ phiếu mới.

Tồng số tiền thu được từ đợt phát hành này dự kiến khoảng 10,4 tỷ đồng và sẽ được CTB sử dụng làm nguồn vốn đối ứng mua sắm trang thiết bị, tài sản năm 2014 theo kế hoạch của dự án khoa học “Nghiên cứu thiết kế, hoàn thiện dây chuyền sản xuất công nghệ chế tạo bơm đặc thù công suất lớn phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu”.

Tổng kết kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014, CTB đạt doanh thu 172 tỷ đồng, lợi nhuận ước tính khoảng 7 tỷ đồng.