Chém vợ rồi chém con dâu

Khi con dâu vào can ngăn chuyện chém vợ, Thành tức khí “tặng” luôn cho cô con dâu nhiều nhát chém vào đầu và tay.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/4/88437.cand