Chen chân xin lộc chùa Phúc Khánh sau đại lễ cầu an

Gốc
Sau đại lễ cầu an ở chùa Phúc Khánh tối ngày 14 tháng Giêng, người dân chen nhau về điểm phát lộc để nhận oản và chuối. Ai cũng mong muốn nhận được một chút lộc để lấy may đầu năm.

Tin nóng

Tin mới