Hàng trăm bạn đọc trẻ đã bỏ thì giờ chen lấn suốt buổi sáng 10.10 trước cửa nhà sách Nguyễn Huệ, Q.1, để mua sách và xin chữ ký của tác giả sách tình mộng nổi tiếng của Pháp - Marc Levy.