Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chen nhau rút tiền tại Ngân hàng Hồng Việt

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Ngày 17 và 18, thông qua Công ty cổ phần tài chính Công đoàn Dầu khí, ban trù bị thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần Hồng Việt tiến hành hoàn vốn cho những cổ đông “hụt” của mình tại khách sạn Lam Sơn, số 7, Lê Ngọc Hân, thành phố Vũng Tàu.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=95886