Chén rượu, ly bia và những chuyện khác

Gốc
Nghĩ đến những con số sản lượng bia, rượu sản xuất và được uống từng năm không khỏi giật mình. Ly bia, chén rượu không chỉ là rượu và bia, mà còn là chuyện kinh tế, chuyện hạnh phúc của mỗi gia đình, chuyện ứng xử giao tiếp của toàn xã hội, chuyện sức khỏe và mạng sống. Đôi khi, buồn hơn, đó còn là chuyện nhân cách

Tin nóng

Tin mới