Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chênh lệch thu nhập ở Trung Quốc ngày càng tăng

Gốc

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Trung Quốc Huy Triều An thừa nhận rằng khoảng cách thu nhập giữa thành thị và nông thôn Trung Quốc ngày càng tăng.

Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/239857/Default.aspx