Chèo chống mình ên

Gốc
Theo điều tra của các ban ngành chức năng tỉnh Kiên Giang, thì vùng miệt thứ U Minh Thượng có đến 141 gia đình góa bụa. Nhưng điều đáng trân trọng ở các bà mẹ góa này đó là sự hy sinh cho con. Dù nhọc nhằn “trên đồng cạn dưới đồng sâu”, các chị đều cố công cho con ăn học đến nơi đến chốn.

Tin nóng

Tin mới