Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, cho biết: “Chuẩn quốc gia trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2008 – 2015” là chủ trương của Bộ Y tế nhằm từng bước nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của các trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố; đồng thời đáp ứng đòi hỏi mới trong công tác dự phòng nâng cao sức khỏe, kiểm soát dịch bệnh, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Chuẩn quốc gia trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố còn là tiêu chí để kiểm tra, đánh giá năng lực, chất lượng hoạt động của các trung tâm trên toàn quốc.

Nhân viên y tế dự phòng tỉnh Yên Bái tuyên truyền về bệnh dại cho người bị phơi nhiễm bệnh dại. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN

Sau 5 năm triển khai thực hiện, đến nay cả nước có 18 trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được Bộ Y tế công nhận đạt chuẩn. Đó là các trung tâm ở: Thái Nguyên, Yên Bái, Thái Bình, Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Phú Thọ, Bắc Ninh, Nam Định, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng, Tiền Giang, Cần Thơ và Bến Tre. Riêng năm 2013, Bộ Y tế đã công nhận và trao bằng đạt chuẩn cho 5 trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo Cục Y tế dự phòng, để đạt được chuẩn quốc gia về y tế dự phòng, các trung tâm phải đáp ứng các tiêu chí của 10 chuẩn, mỗi chuẩn phải đạt 80% số điểm trở lên. Trong số 10 chuẩn thì khó đạt nhất là chuẩn về nhân lực và cơ sở hạ tầng.

Hiện nay, lĩnh vực y tế dự phòng đang phải đối mặt với thiếu hụt nguồn nhân lực nghiêm trọng do chính sách đãi ngộ cán bộ làm công tác này còn hạn chế. Về cơ sở hạ tầng, đa số các trung tâm được xây dựng từ lâu, chật hẹp, trang thiết bị cũ kỹ lạc hậu, đòi hỏi phải có sự đầu tư lớn, toàn diện từ nguồn ngân sách của địa phương. Chính vì vậy, hiện nay số trung tâm y tế dự phòng đạt chuẩn còn rất ít (18/63 tỉnh, thành phố).

Thời gian tới, để 100% các trung tâm y tế dự phòng đạt chuẩn quốc gia, các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ đạt chuẩn. Lãnh đạo các trung tâm y tế dự phòng phải coi việc đạt chuẩn là nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đồng thời báo cáo Sở Y tế để trình UBND tỉnh, thành phố, nhằm tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện.

Các đơn vị được phân công giúp đỡ các địa phương cần tăng cường kiểm tra, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nhân lực cho địa phương, đưa hoạt động giám sát chuẩn là nhiệm vụ trọng tâm hàng năm...

Thu Phương