Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chỉ 37% doanh nghiệp có hoạt động đào tạo nghề nghiệp cho lao động

Một trong những thách thức của đào tạo nghề nghiệp cho lao động, đặc biệt ở khu vực nông thôn là trách nhiệm của người sử dụng lao động về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động chưa được thực hiện tốt.

Theo Báo cáo của Cục Việc làm, doanh nghiệp có hoạt động đào tạo nghề nghiệp cho lao động có tỷ lệ thấp (36,29% và thấp nhất là các doanh nghiêp ngoài nhà nước 30,18.

Một nguyên nhân nữa là sự hợp tác của doanh nghiệp với cơ sở GDNN chưa cao, cụ thể là tỷ lệ hợp tác của doanh nghiệp với cơ sở GDNN chỉ chiếm 9,11%. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn thiếu thông tin về cơ chế, chính sách, cơ chế lợi ích khi tham gia đào tạo nghề nghiệp.

Có những doanh nghiệp đóng gần các trường Cao đẳng, dạy nghề ở địa phương nhưng không kết nối hay tiếp nhận học viên giáo dục nghề nghiệp. Ảnh: HA

Hiện nay, trong hợp tác với doanh nghiệp thì hình thức tiếp nhận học viên của cơ sở GDNN đến thực tập cuối khóa học tại doanh nghiệp được nhiều doanh nghiệp thực hiện hơn là các hình thức hợp tác khác. Tính chung chỉ có gần 5% số doanh nghiệp thực hiện và cao nhất là doanh nghiệp nhà nước cũng chỉ có gần 14% số doanh nghiệp nhà nước thực hiện.

Một khó khăn nữa phải kể đến là việc thiếu các chế tài trong tuyển dụng, sử dụng lao động qua đào tạo của doanh nghiệp; nhiều doanh nghiệp chỉ muốn tuyển lao động phổ thông, không qua đào tạo nghề nghiệp; Doanh nghiệp chưa cung cấp nhu cầu nhân lực lao động hàng năm cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động và GDNN theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật GDNN, nên trên thực tế các cơ sở GDNN vẫn chưa thực sự đào tạo theo sát với nhu cầu của doanh nghiệp.

Bộ LĐ - TB và XH cho biết, để khắc phục khó khăn này, trong công tác điều hành, Bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sởGDNN thực hiện gắn kết với các doanh nghiệp trong đào tạo (nhất là đối với 45trường thực hiện đào tạo thí điểm 22 nghề chuyển giao từ Đức); xây dựng một sốmô hình thí điểm về đặt hàng đào tạo, gắn kết với doanh nghiệp trong đào tạo;Xây dựng trình Chính phủ Đề án thí điểm đào tạo, đào tạo lại người lao động thích ứng với cuộc CMCN 4.0.

Bên cạnh đó, Bộ tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn thiện cơ chế chỉnh sách, công tác truyền thông cũng như các hoạt động gắn kết doanh nghiệp.

Song Nguyên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/chi-37-doanh-nghiep-co-hoat-dong-dao-tao-nghe-nghiep-cho-lao-dong-580279.html?vnn_source=trangchu&vnn_medium=box-giao-duc3