Đại hội Chi bộ Vụ Thông tin nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại hội Chi bộ Vụ Thông tin nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại hội Chi bộ Ban Chuyên đề nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại hội Chi bộ Ban Chuyên đề nhiệm kỳ 2022 - 2025

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI DỰ ĐẠI HỘI CHI BỘ VỤ THÔNG TIN NHIỆM KỲ 2022 - 2025

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI DỰ ĐẠI HỘI CHI BỘ VỤ THÔNG TIN NHIỆM KỲ 2022 - 2025

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KINH TẾ VŨ HỒNG THANH DỰ ĐẠI HỘI CHI BỘ KINH TẾ NHIỆM KỲ 2022-2025

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KINH TẾ VŨ HỒNG THANH DỰ ĐẠI HỘI CHI BỘ KINH TẾ NHIỆM KỲ 2022-2025

Đại hội Chi bộ Xã hội nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội Chi bộ Xã hội nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội Chi bộ Ban Công tác Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đại hội Chi bộ Ban Công tác Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đại hội Chi bộ Xã hội nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội Chi bộ Xã hội nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội Chi bộ Kinh tế nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội Chi bộ Kinh tế nhiệm kỳ 2022-2025

CHỦ NHIỆM ỦY BAN XÃ HỘI NGUYỄN THÚY ANH DỰ ĐẠI HỘI CHI BỘ XÃ HỘI NHIỆM KỲ 2022 – 2025

CHỦ NHIỆM ỦY BAN XÃ HỘI NGUYỄN THÚY ANH DỰ ĐẠI HỘI CHI BỘ XÃ HỘI NHIỆM KỲ 2022 – 2025

Phú Lương: 100% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã hoàn thành đại hội

Phú Lương: 100% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã hoàn thành đại hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự Đại hội Chi bộ Tài chính – Ngân sách nhiệm kỳ 2022 – 2025

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự Đại hội Chi bộ Tài chính – Ngân sách nhiệm kỳ 2022 – 2025
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự Đại hội Chi bộ Tài chính – Ngân sách nhiệm kỳ 2022 – 2025
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự Đại hội Chi bộ Tài chính – Ngân sách nhiệm kỳ 2022 – 2025

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự Đại hội Chi bộ Tài chính – Ngân sách nhiệm kỳ 2022 – 2025

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI THAM DỰ ĐẠI HỘI CHI BỘ TÀI CHÍNH-NGÂN SÁCH

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN ĐỨC HẢI THAM DỰ ĐẠI HỘI CHI BỘ TÀI CHÍNH-NGÂN SÁCH

Đại hội Chi bộ Ban Trị sự, Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đại hội Chi bộ Ban Trị sự, Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2025

Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Chi bộ Thanh tra VKSND tối cao Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội Chi bộ Ban Trị sự, Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đại hội Chi bộ Ban Trị sự, Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2025

Chi bộ Vụ Pháp chế (Bộ Công Thương): Phát huy vai trò tổ chức đảng trong lãnh đạo đơn vị

Chi bộ Vụ Pháp chế (Bộ Công Thương): Phát huy vai trò tổ chức đảng trong lãnh đạo đơn vị

Chi bộ Vụ 15 góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Đảng bộ VKSND tối cao

Chi bộ Vụ 15 góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Đảng bộ VKSND tối cao

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025