Chi bộ Vụ Thi đua – Khen thưởng TANDTC tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020

Gốc
Sáng 14/9, Chi bộ Vụ Thi đua – Khen thưởng TANDTC tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Đồng chí Trần Thanh Bình, Chi ủy viên Chi bộ Vụ Thi đua – Khen thưởng nhiệm kỳ 2015 – 2017 trình bày bản dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động của Chi bộ Vụ Thi đua – Khen thưởng nhiệm kỳ 2015 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Chi bộ Vụ Thi đua – Khen thưởng TANDTC tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020 - Ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC phát biểu chỉ đạo Đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi ủy, Chi bộ đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05/CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi ủy đã tổ chức sinh hoạt chuyên học tập thực tế tại Khu di tích lịch sự cách mạng An toàn khu Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên cho đảng viên, công chức trong toàn đơn vị. Quán triệt và tổ chức trong Chi bộ thực hiện nghiêm túc tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Đồng chí Kiều Văn Thùy, Bí thư Chi bộ Vụ Thi đua – Khen thưởng nhiệm kỳ 2015 – 2017, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng trình bày báo cáo kiểm điểm cấp ủy và báo cáo tài chính Chi ủy nhiệm kỳ 2015-2017.

Theo đó, Chi bộ Vụ Thi đua – Khen thưởng đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; đảng viên chấp hành nghiêm các Nghị quyết của Đảng, quy định của Tòa án nhân dân tối cao, không có ai vi phạm kỷ luật, vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống. Nội bộ không có biểu hiện mất đoàn kết. Cá nhân các đồng chí cấp ủy đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo và trách nhiệm trên cương vị công tác được giao.

Trong nhiệm kỳ 2015-2017, Chi bộ đã kết nạp 1 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển đảng chính thức cho 2 đảng viên dự bị; chi bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh”.

Tại Đại hội đã có nhiều ý kiến đóng góp rất nhiệt tình, sôi nổi vào bản dự thảo báo cáo để bản báo cáo được hoàn thiện và đầy đủ hơn; Đại hội đã nêu ra những nguyên nhân hạn chế, tồn tại của Chi ủy trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ ra cách khắc phục cũng như các giải pháp để Chi ủy Vụ Thi đua – Khen thưởng nhiệm kỳ tới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát huy, kế thừa những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ trước, Chi bộ Vụ Thi đua – Khen thưởng đã đề ra phương hướng và nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Chi bộ Vụ Thi đua – Khen thưởng TANDTC tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020 - Ảnh 2

Đồng chí Kiều Văn Thùy, Bí thư Chi bộ Vụ Thi đua – Khen thưởng nhiệm kỳ 2015 – 2017 trình bày bản dự thảo Báo cáo kiểm điểm cấp ủy

Đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Bí thư  Đảng Ủy, Phó Chánh án TANDTC đã biểu dương sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Chi bộ vụ Thi đua – Khen thưởng trong những năm qua, đồng thời đồng chí cũng yêu cầu Chi ủy chi bộ cần nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các cán bộ công chức, cán bộ hợp đồng để họ yên tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chi bộ Vụ Thi đua – Khen thưởng TANDTC tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020 - Ảnh 3

Đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC chụp ảnh lưu niệm cùng Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới

Đại hội đã tiến hành giới thiệu, lựa chọn, bầu Ban Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả bỏ phiếu đã có 03 đồng chí được bầu vào Chi ủy, trong đó có 01 đồng chí được tín nhiệm tái đắc cử vào Ban chi ủy nhiệm kỳ mới.

Phạm Thái Trung

Tin nóng

Tin mới