Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chỉ cấp giấy chứng nhận nếu đã chấp hành xử lý vi phạm

Trong khi chờ sửa đổi văn bản pháp luật liên quan, nhà xây không phép, sai phép sau 1-7-2004 (Luật Xây dựng có hiệu lực) chỉ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2009/01/02/105407/12152