(VnMedia) - Theo Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam, hiện chỉ có 7,2% công nhân lao động trong doanh nghiệp dân doanh và 5,6% công nhân lao động trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài biết về Luật Lao động.

Đó là kết quả của cuộc khảo sát do cơ quan này tiến hành với 700 phiếu hỏi công nhân lao động tại 7 tỉnh, thành phố. Cuộc khảo sát này là một trong những nội dung hoạt động của Đề án “Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2009-2012” do Thủ tướng Chính phủ ban hành tháng 02/2009. Cũng theo cuộc khảo sát, chỉ có 10% công nhân lao động trong doanh nghiệp dân doanh và 9,1% công nhân lao động trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài biết rõ về Luật Bảo hiểm y tế. Về bảo hiểm xã hội (chế độ đảm bảo những quyền lợi vật chất cho người lao động khi họ không làm việc được vì ốm đau, già yếu, sinh đẻ hoặc tai nạn lao động..) chỉ có 8,3% công nhân lao động trong doanh nghiệp dân doanh và 5% công nhân lao động trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài biết về Luật bảo hiểm xã hội. Vì thế, tổ chức Công đoàn phải khắc phục tình trạng thụ động hiện nay và tích cực hơn nữa trong việc phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động. K.T