Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chỉ đạo chặt chẽ việc giải quyết vấn đề xe tự chế

Báo Hà Nội Mới
Gốc

(HNM) - Theo Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm nội dung Nghị quyết 32/2007/NQ-CP về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/170127