Chỉ đạo xây dựng lộ trình điều chỉnh giá xi măng

Bộ Xây dựng vừa chỉ đạo Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam có lộ trình điều chỉnh giá bán xi măng năm 2008...

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/home/20080821103019365P0C19/chi-dao-xay-dung-lo-trinh-dieu-chinh-gia-xi-mang.htm